T'ESCOLTAM

agost de 2023

Desviament temporal del trànsit al passeig Marítim

Del 3 fins al 14 de setembre es produirà un desviament del trànsit rodat de vehicles a l’Avinguda de Gabriel Roca, a l’alçada de les estacions marítimes del port de Palma, a causa de la instal·lació d’una cruïlla de canonades cap…

Llegir més

Talls de circulació al passeig Marítim el diumenge 3 de setembre

Diumenge que ve, 3 de setembre, el trànsit rodat de vehicles al passeig Marítim es veurà afectat de 7 del dematí fins a la mitjanit. El motiu d’aquesta interrupció temporal del trànsit és degut a la instal·lació d’una canonada d’impulsió de…

Llegir més
Sylvester Aswin Stanley Vpzc61rjdzu Unsplash

La mobilitat al passeig

A més del PMUS (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible) de Palma com a referent general a la reforma del passeig Marítim, l’APB també ha confeccionat el seu estudi d’aquest àmbit amb l’actualització de les dades de trànsit del projecte amb nous aforaments manuals i…

Llegir més
Gr 25601 Aerea Final V4

Antecedents ambientals de la reforma

La reforma del passeig Marítim es troba alineada amb els paràmetres mediambientals més importants del món. Entre ells destaquen l’acord de Kyoto de 1992 i l’Acord de París de 2015. Igualment, els dirigents de la UE varen aprovar el 2007 un grapat…

Llegir més
Fikri Rasyid Fnkkf2batee Unsplash

Un bon tractament dels residus

El tractament, valorització i eliminació de residus és un dels capítols més importants de la reforma del passeig Marítim. L’estudi de gestió d’aquests materials té per objecte la quantificació i classificació dels diferents tipus de residus del projecte, la valoració econòmica de la seva…

Llegir més
Llotja Vue De La Promenade

Les altres reformes del passeig

Dins del projecte general de reforma del passeig Marítim hi ha altres actuacions també dirigides a afavorir als vianants. La millora de l’accessibilitat entre el barri d’El Terreno i el passeig, i les obres del nou edifici del Club de Mar, amb la urbanització del seu espai…

Llegir més