T'ESCOLTAM

La mobilitat al passeig

Sylvester Aswin Stanley Vpzc61rjdzu Unsplash

La mobilitat al passeig

A més del PMUS (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible) de Palma com a referent general a la reforma del passeig Marítim, l’APB també ha confeccionat el seu estudi d’aquest àmbit amb l’actualització de les dades de trànsit del projecte amb nous aforaments manuals i automàtics. D’aquesta manera es podrà calcular l’efecte dels caps de setmana a la mobilitat de la zona.

També està prevista la microsimulació de les diferents interseccions amb la demanda actualitzada en diferents horaris, com les hores punta dels dies laborables i de dissabtes de matí i horabaixa. Aquesta microsimulació per cada encreuament permetrà projectar la regulació de semàfors necessària, així com la posició dels diferents passos de vianants. Hi ha un consens general amb l’Ajuntament de Palma per resoldre la interacció de bicicletes, vianants i autobusos generats a l’entorn dels passos de vianants i aturades d’autobusos i carril-bici. L’anàlisi de la mobilitat al passeig per part de l’APB conclou que la xarxa proposada té capacitat per absorbir el trànsit generat al futur.

Deixa un comentari