Dins del projecte general de reforma del passeig Marítim hi ha altres actuacions també dirigides a afavorir als vianants. La millora de l’accessibilitat entre el barri d’El Terreno i el passeig, i les obres del nou edifici del Club de Mar, amb la urbanització del seu espai…