T'ESCOLTAM

Zones d'aparcament i altres serveis

El projecte

El passeig Marítim de Palma es transforma en el Nou Passeig Marítim de Palma. Dia 18 de
novembre de 2022 es dóna el sus a un projecte de remodelació que durarà 20
mesos i que canviarà uns 3,5 quilòmetres del seu recorregut. Una nova fase
històrica per a aquesta emblemàtica artèria de Ciutat que ha de servir per
fer-la més accessible i sostenible. Contribuir a una Palma més còmoda, segura i
neta, on les persones hi guanyen.

Els promotorsAutoritat Portuària de Balears

Apb

Ajuntament de Palma

Nou Passeig Maritim Ajuntament

L’Autoritat Portuària de Balears i l’Ajuntament de Palma han fet feina en els darrers anys de manera conjunta per fer possible la remodelació del passeig Marítim de Palma. Fruit d’aquesta col·laboració firmen a l’any 2020 un conveni que ha fet que les obres per a un nou passeig marítim siguin una realitat.

Podeu descarregar AQUÍ el Conveni per a la gestió de serveis en l’explotació del passeig Marítim Gabriel Roca.

Els autorsGrup TYPSA

JAMLET

El grup Typsa forma una UTE amb l’estudi d’arquitectes JAMLET per presentar-se el mes d’agost de 2018 al concurs públic:  “Assistència Tècnica per a la redacció del Projecte Constructiu i Direcció d’Obra per a la remodelació urbanística del passeig marítim de Palma”.

Consultau AQUÍ la presentació de la seva proposta.

Aquest concurs es treu en base al document redactat per l’Ajuntament de Palma el gener de 2018, amb el nom Projecte bàsic de pacificació del Passeig Marítim.

Les constructores

0 +

El projecte guanyador del procés públic de licitació per a les obres de remodelació del passeig marítim de Palma resulta d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE). D’ella en formen part Melchor Mascaró, Vopsa, Aglomsa i Urbient. Es tracta de 4 empreses mallorquines amb una extensa experiència al sector de la construcció. Unes trajectòries de 40 dècades o més d’arrelament a l’illa. També tenen en comú que les 4 compten amb mitjans propis i que executen obra pública amb assiduïtat.

T’escoltam!

Volem que el Nou Passeig Marítim de Palma sigui el TEU passeig marítim. Aquest serà un canal obert per a que la ciutadania participi en aquest important procés de remodelació.

Aquí ens pots deixar les teves preguntes, sol·licitar informació, aportar suggeriments o fer les queixes que consideris.

Tens la paraula

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per la que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’informa del tractament de dades personals consignats en aquesta sol·licitud.

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

Autoritat Portuària de Balears

Finalitat

Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per l’Autoritat Portuària de Balears amb la finalitat de gestionar las consultes, queixes i suggeriments del Servei d’ Atenció al Ciutadà amb motiu de les obres del nou passeig Marítim.

Base Legal

Compliment d’una obligació legal en virtut del Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, por el que se estableix el marco general para la millora de la qualitat en la Administració General de l’Estat.

Cessions

Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat d’obligacions legals.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.

Informació Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.portsdebalears.com/es/política-de-privacidad">https://www.portsdebalears.com/es/política-de-privacidad