T'ESCOLTAM

Un bon tractament dels residus

Fikri Rasyid Fnkkf2batee Unsplash

Un bon tractament dels residus

El tractament, valorització i eliminació de residus és un dels capítols més importants de la reforma del passeig Marítim. L’estudi de gestió d’aquests materials té per objecte la quantificació i classificació dels diferents tipus de residus del projecte, la valoració econòmica de la seva gestió i la destinació més adient d’aquests.

La previsió és que els residus més significatius de la reforma siguin els inerts com les terres, amb uns 27.410 metres cúbics; el formigó, amb 8.875 metres cúbics i les mescles bituminoses amb 15.995 metres cúbics, a més de residus no especials i dels quals hauran de separar-se per superar les quantitats mínimes marcades, com el metall, la fusta, el paper i el cartró. Tots aquests residus s’apleguen de manera diferenciada als contenidors ubicats a les instal·lacions auxiliars. La valoració del cost previst per la gestió de restes de construcció i demolició tenen un pressupost previst d’1.147.433 euros, import inclòs al pressupost general de l’obra de reforma.

Deixa un comentari