T'ESCOLTAM

Les fases d’execució

3 fases d'execució

Aquí pots consultar la informació de les 3 fases d’execució previstes per a les obres de remodelació del Nou Passeig Marítim de Palma.

Fase 1

TERMINIS I ACTUACIONS

 • Temps d’execució: 12 mesos
 • Del 18/11/22 al 18/11/23
 • Actuació: Tancament inicial des de vorera de la mar de la mitjana central fins la vorera actual terra.

CIRCULACIÓ I ACCESSOS

 • Es mantenen 4 carrils de circulació (2 per sentit)

 • Actuacions prèvies vorera mar per conversió en calçada

 • Ampliació i renovació de la vorera del costat terra

 • Desplaçament del tancament inicial

 • Manteniment del recorregut de vianants

 • Manteniment accessibilitat als locals

 • Manteniment de tots els accessos als pàrquings dels edificis

 • Manteniment accés al pàrquing de Marqués de la Cenia

TASQUES A EXECUTAR

 • Voreres costat terra i carrils sentit Porto Pi, des d’Avinguda Argentina fins Torre Paraires
 • Àmbits singulars: Santo Domingo, Moll Golondrinas (davant l’Auditorium), desembocadura torrents Sa Riera i Sant Magí

INCORPORACIONS, CANVI DE SENTIT, ZONES DE SERVEI

 • Incorporacions a la circulació obligatòries en sentit Porto Pi

 • Canvi de sentit regulat per semàfors a l’altura de l’Auditorium

 • Accés a c/Aigua Dolça tallat (entrada i sortida per c/Federico García Lorca)

 • Incorporació i sortida des de c/Pedrera tallat (accés des de c/Joan Miró)

 • Creació de zones de càrrega/descàrrega, aturades bus, contenidors, aturades taxis junt al carril provisional sentit Porto Pi

Actuacions Fase 1

Fins al mes de setembre les obres es trobaran dins la fase 1B en la que no hi ha afeccions a les façanes. Les obres continuaran avançant com ara fins a arribar a la fase 1C.  Serà ja a la fase 1C quan començaran les afeccions directes als locals, terrasses, etc.

Aquesta fase 1C, que sí afectarà a les zones comercials, està previst que s’iniciï al setembre, excepte en els casos de persones/locals que demanin que les feines de la seva zona es facin abans. 

Fase 1a i 1b

Fase 1b i 1c

Implantació d'obra Fase 1

 • Demolició de voreres per adaptar la calçada.
 • Habilitació d’accessos a aparcaments
 • Demolició puntual de la mitjana central per adaptar la calçada, accés a l’aparcament de Marqués de la Cenia, àrea Auditòrium, etc.
 • Actuacions derivades de la regulació del trànsit i serveis públics afectats
 • Adaptació de semàfors, habilitació d’aturades d’autobús, contenidors, punts de càrrega i descàrrega, habilitació de traçats per a vianants, etc.
 • Tancament a vorera de mar
 • Retirada de vehicles. Prohibició d’estacionament.
 • Senyalització i inici de funcionament complet del trànsit segons la proposta de FASE I (adaptació i correccions)
 • Tancament del costat de terra, alliberant voreres. Dilluns dia 23 de gener ha d’estar retirat tot el mobiliari privat (baranes, mampares, toldos) a la calçada i també dins del primer metre des de la vorera cap a la façana.
 • Inici d’obres de demolició Fase I. La demolició i repavimentació per trams de l’actual vorera al costat de terra s’efectuarà amb un preavís de 7 dies i informant del temps estimat de duració de les feines.
 • Desviament de serveis afectats
 • Xarxa de telecomunicacions
 • Canalització d’enllumenat al costat terra
 • Xarxa de sanejament
 • Xarxa de drenatge 

Fase 2

TERMINIS I ACTUACIONS

 • Temps d’execució: 8 mesos

 • En solapament amb fases 1 i 2

 • Actuació: Tancament inicial des de vorera de la nova mitjana central (costat terra) fins alineació que permetrà 2 carrils sentit Catedral

CIRCULACIÓ I ACCESSOS

 • Es mantenen 4 carrils de circulació (2 per sentit), excepte el tram entre Torre Paraires i Porto Pi, on n’hi haurà 3.

TASQUES A EXECUTAR

 • Carrils de circulació sentit Porto Pi des de Torre Paraires fins a Porto Pi

 • Voreres costat terra d’aquest tram

 • Carrils de circulació sentit Catedral des de Torre Paraires fins a Av. Argentina

 • Finalització nova mitjana central

 • Àmbits singulars: Santo Domingo, moll “golondrines” (davant Auditorium)

 • Desembocadura torrents Sa Riera i Sant Magí

 • Urbanització Ses Rafaletes

CANALITZACIONS

 • Execució de les noves canalitzacions projectades (impulsió sanejament, aigua regenerada).

Actuacions Fase 2

Fase 3

TERMINIS I ACTUACIONS

 • Temps d’execució: 7 mesos

 • En solapament amb la fase 2

 • Actuació: Tancament des de la vorera de la nova calçada costat mar fins conveniència segons necessitat de les obres

 • Habilitació en tot moment de l’accés a pantalans i embarcacions.

CIRCULACIÓ I ACCESSOS

 • Es mantenen 4 carrils de circulació (2 per sentit) en tot el traçat

 • Execució dels carrils de circulació sentit Catedral des de Porto Pi a Torre Paraires en 2 subfases.

 • Traçats alternatius per a vianants i bicicletes

Actuacions Fase 3

 • Si desitjau més informació, podeu accedir a la documentació completa del projecte a través del següent enllaç: Projecte Nou Passeig Marítim