T'ESCOLTAM

Les fases d’execució

3 fases d'execució

Les obres de remodelació del passeig Marítim van començar el 18 de novembre de 2022. L’execució s’està duent a terme en tres fases: Fase 1 (dividida en Fase 1A, 1B i 1C), Fase 2 i Fase 3. Actualment, ens trobem en la Fase 1B i 1C.
A continuació, trobarà un desglossament de les accions previstes per a cada fase. 

No obstant això, si desitja informació més detallada sobre l’etapa actual del projecte i els treballs en curs, li convidem a visitar l’apartat “L’obra pas a pas”, situada en el menú superior.

Fase 1

 ACTUACIONS

 • Tancament inicial des de la vorada del costat mar de la mitjana central fins a la vorera actual del costat terra.

CIRCULACIÓ I ACCESSOS

 • Es mantenen 4 carrils de circulació (2 per sentit)

 • Actuacions prèvies vorera mar per conversió en calçada

 • Ampliació i renovació de la vorera del costat terra

 • Desplaçament del tancament inicial

 • Manteniment del recorregut de vianants

 • Manteniment accessibilitat als locals

 • Manteniment de tots els accessos als pàrquings dels edificis

 • Manteniment accés al pàrquing de Marqués de la Cenia

TASQUES A EXECUTAR

 • Voreres costat terra i carrils sentit Porto Pi, des d’Avinguda Argentina fins Torre Paraires
 • Àmbits singulars: Santo Domingo, Moll Golondrinas (davant l’Auditorium), desembocadura torrents Sa Riera i Sant Magí

INCORPORACIONS, CANVI DE SENTIT, ZONES DE SERVEI

 • Incorporacions a la circulació obligatòries en sentit Porto Pi

 • Canvi de sentit regulat per semàfors a l’altura de l’Auditorium

 • Accés a c/Aigua Dolça tallat (entrada i sortida per c/Federico García Lorca)

 • Incorporació i sortida des de c/Pedrera tallat (accés des de c/Joan Miró)

 • Creació de zones de càrrega/descàrrega, aturades bus, contenidors, aturades taxis junt al carril provisional sentit Porto Pi

Actuacions Fase 1

Actualment, ens trobem en les Fases 1B i 1C. La Fase 1B implica la renovació completa del sistema de sanejament i drenatge, així com la instal·lació de canalitzacions per a diversos serveis com l’enllumenat, mitjana tensió, telecomunicacions, semàfors i fibra, entre altres. Paral·lelament, a l’octubre, es va iniciar la Fase 1C, que consisteix a realitzar, per trams, l’activitat de pavimentació de l’actual vorera del costat terra, adjacent a les façanes.

 A causa de l’impacte que aquesta activitat té en el funcionament de les terrasses, hem realitzat ajustos en el cronograma inicial per a donar cabuda a les sol·licituds de les persones afectades, que han expressat la necessitat d’acordar dates específiques per als trams que afecten els seus negocis. Si desitja conèixer calendari detallat de planificació de les obres de pavimentació, pot consultar l’apartat “L’obra pas a pas”, on es mostren les dates concretes previstes per a cada tram. 

Plans d'Implantació d'Obra Fase 1B i 1C 

Fase 2

 ACTUACIONS

 • En solapament amb fases 1 i 3

 • Tancament inicial des de la vorada de la nova mitjana central
   

CIRCULACIÓ I ACCESSOS

 • Es mantenen 4 carrils de circulació (2 per sentit), excepte el tram entre Torre Paraires i Porto Pi, on n’hi haurà 3.

TASQUES A EXECUTAR

 • Carrils de circulació sentit Porto Pi des de Torre Paraires fins a Porto Pi

 • Voreres costat terra d’aquest tram

 • Carrils de circulació sentit Catedral des de Torre Paraires fins a Av. Argentina

 • Finalització nova mitjana central

 • Àmbits singulars: Santo Domingo, moll “golondrines” (davant Auditorium)

 • Desembocadura torrents Sa Riera i Sant Magí

 • Urbanització Ses Rafaletes

CANALITZACIONS

 • Execució de les noves canalitzacions projectades (impulsió sanejament, aigua regenerada).

Actuacions Fase 2

Fase 3

 ACTUACIONS

 • En solapament amb la fase 2

 •  Tancament des de la vorera de la nova calçada costat mar fins conveniència segons necessitat de les obres

 • Habilitació en tot moment de l’accés a pantalans i embarcacions.

CIRCULACIÓ I ACCESSOS

 • Es mantenen 4 carrils de circulació (2 per sentit) en tot el traçat

 • Execució dels carrils de circulació sentit Catedral des de Porto Pi a Torre Paraires en 2 subfases.

 • Traçats alternatius per a vianants i bicicletes

Actuacions Fase 3

 • Si desitjau més informació, podeu accedir a la documentació completa del projecte a través del següent enllaç: Projecte Nou Passeig Marítim