T'ESCOLTAM

Les altres reformes del passeig

Llotja Vue De La Promenade

Les altres reformes del passeig

Dins del projecte general de reforma del passeig Marítim hi ha altres actuacions també dirigides a afavorir als vianants. La millora de l’accessibilitat entre el barri d’El Terreno i el passeig, i les obres del nou edifici del Club de Mar, amb la urbanització del seu espai interior i l’obertura del complex a la ciutadania són algunes de les més destacades.

També està prevista la remodelació interior i de façana del centre comercial Porto Pi, amb solucions que respecten el projecte general de reforma. Igualment, es contempla la rehabilitació de la Llotja per a ús del futur Museu Marítim, així com la reurbanització del contramoll-Mollet.

Finalment, el projecte executiu de la piscina i aparcament soterrat a s’Aigo Dolça, la remodelació dels hotels Melià i la creació d’un nou accés públic a l’aparcament de l’hotel Victoria des del passeig, així com l’accés al possible futur aparcament al costat del Hotel Mediterráneo marquen les actuacions més destacades de l’estratègia general de la reforma del passeig Marítim.

Deixa un comentari