El tractament, valorització i eliminació de residus és un dels capítols més importants de la reforma del passeig Marítim. L’estudi de gestió d’aquests materials té per objecte la quantificació i classificació dels diferents tipus de residus del projecte, la valoració econòmica de la seva…