T'ESCOLTAM

FAQ

Projecte reforma Passeig Marítim de Palma

Respostes a preguntes freqüents

S’han previst aparcaments alternatius?

Som conscients que els aparcaments són una de les preocupacions centrals de la ciutadania. Institucions i equips tècnics estan treballant en les solucions més adients per reduir les molèsties en aquest sentit, projectant aparcaments addicionals als voltants del passeig i reforçant el servei de transport públic. La remodelació té com a prioritat atorgar major espai als vianants, en línia amb el nou model de ciutat de l’Ajuntament de Palma, mirant de reduir el trànsit de vehicles.

Aquest és el pla d’aparcaments establert:

A/ Posar a disposició i de manera gratuïta 2 aparcaments dissuasius, els quals ja es troben en funcionament:

1-Carrer Federico García Lorca: 150 places aproximadament, generades per part de l’Ajuntament de Palma.
2-Moll de las Golondrinas: 80 places aproximadament generades per part de l’Autoritat Portuària de Balears.

B/ Acondicionar un solar junt a les instal·lacions de CLH i convertir-lo en aparcament (30.000 m2): 800 places aproximadament generades per part de l’Ajuntament de Palma. Les obres ja s’estan executant i la previsió per a d’obertura progressiva és de 8 setmanes.

C/ L’APB mantindrà durant el primer trimestre de 2023 les borses d’aparcament de la mitjana del passeig mentre es rehabilita l’aparcament dissuasiu de Ponent (junt a la instal·lació de CLH). Aquestes borses corresponen a les següents àrees:

1-Plaça Mediterrània.
2-Marina Port de Mallorca.
3-S’Aigo Dolça.
4-Auditorium de Palma.

D/Altres possibilitats, a més de les esmentades:

1-Aparcament municipal de Marqués de la Sénia.
2-Aparcament Joan Miró 55.

E/Igualment, es reforçaran línies de transport públic, especialment la línia 1 de l’EMT.

Quina és la durada prevista de les obres?

La previsió inicial contempla un període de 20 mesos, sense comptabilitzar imprevistos.

Quines seran les zones més afectades per la reforma del passeig?

D’una manera o altra, una bona part de l’actual passeig Marítim de Palma serà escenari d’aquesta reforma, concretament el tram entre la plaça Sant Domingo de la Calzada i el revolt de Paraires. 

Hi haurà rutes alternatives a les existents al passeig?

És també un altre dels assumptes on institucions i direcció d’obres estan treballant, amb l’objectiu d’alleujar les molèsties ocasionades per les obres de reforma.

Quants carrils quedaran després de la reforma?

Dos carrils per sentit. La intenció d’aquesta reforma és guanyar espai per als vianants mentre garantim una circulació sostenible a la zona.

Què suposaran les obres per als comerciants de la zona?

Com a la resta de la ciutadania que viu al passeig Marítim, som conscients que les obres ocasionaran molèsties a l’àmbit comercial. Treballarem per reduir els efectes  negatius d’aquestes actuacions.

Quins avantatges aportarà la reforma per a veïns i població general de Palma?

La reforma del passeig Marítim és, sens dubte, una de les actuacions urbanístiques més transcendentals fetes a la ciutat de Palma. Una vegada concloses les obres, disposarem d’un passeig modernitzat, amb espais prioritaris per a vianants i una configuració sostenible d’un eix bàsic per a la ciutat.

Quines àrees seran les destinades als vianants?

Molts espais estaran destinats a les persones. Es farà una ampliació de les àrees verds i un augment de les zones guanyades a la circulació de vehicles, consolidant una obra urbanística més amable, avantguardista i actual.

Com serà la futura mobilitat al passeig després de les obres?

Una mobilitat sostenible i amb elements més moderns com el car-sharing, que donarà lloc a un espai on les persones guanyen.

Com puc demanar una sol·licitud d’ocupació d’espai públic a la vorera?

Les sol·licituds d’ocupació es poden tramitar a la web de l’APB. Pot accedir mitjançant el següent enllaç:

https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/procediment/14108/otorgamiento-de-autorizaciones

Què passarà amb les zones de càrrega i descàrrega?

Les zones de càrrega i descàrrega es mantindran, tot i que poden canviar les seves ubicacions en funció del projecte constructiu de la remodelació.