T'ESCOLTAM

El projecte

El dia 18 de novembre de 2022 s’inicia un projecte de remodelació que canviarà 3,5 quilòmetres del seu recorregut. Una nova fase històrica per a aquesta emblemàtica artèria de Ciutat que ha de servir per fer-la més accessible i sostenible. Contribuir a una Palma més còmoda, segura i neta, on les persones hi guanyen.

ELS ANTECEDENTS

Un passeig en evolució constant. 

El passeig Marítim de Palma a l’inici dels anys 1900, era poc més que un penya-segat.

Passen les dècades i les construccions van guanyant terreny a la mar mediterrània.

A mitjan segle XX el primer passeig Marítim ja és una realitat.

A mida que la societat avança dins la segona meitat de segle XX, la presencia de vehicles a motor es cada vegada més evident.

A finals dels anys 70 del segle passat, el passeig Marítim ja ha assolit sis carrils de circulació. En els anys 80 i 90 continua el creixement de la ciutat i de la circulació. Les dues primeres dècades del segle XXI han vist com el trànsit rodat s’ha anat incrementat pràcticament cada any, molt lligat al nombre de visitants i a la població flotant, que duplica la densitat poblacional de l’illa durant la temporada turística.

Clarament el Passeig Marítim ha estat sempre part viva i canviant de Palma.

EL PROCÉS

Tant l’Autoritat Portuària de Balears (APB) com l’Ajuntament de Palma són conscients de la necessitat d’implementar millores en els àmbits següents:

  • Fomentar i facilitar un major ús del transport públic i mitjans de transport sostenibles en detriment dels vehicles a motor.
  • Pacificació del trànsit rodat. Habilitar més recorreguts sense interrupcions dins el propi passeig per a vianants i bicicletes.
  • Integrar i connectar el port amb les barriades de ciutat, ara separades per la densa circulació.
  • Unificar espais residuals per generar espais lliures vinculats al Passeig Marítim.
  • Renaturalització del Passeig Marítim.
  • Potenciar usos i activitats al Passeig Marítim.

Aquests objectius prioritaris queden reflectits en el Projecte Bàsic de Remodelació del Passeig Marítim redactat en els primers sis mesos de l’any 2019 per l’UTE JAMLET-TYPSA. Es publica al BOE al mes d’agost.

Per part seva, l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma va emetre un informe favorable del Projecte Bàsic amb data de 24 de gener de 2020. El Departament de Mobilitat del Consistori també va realitzar un informe (setembre de 2020) amb una sèrie d’observacions que s’hi han tengut en compte i implementat.

De la mateixa manera que s’ha fet amb la resolució emesa per la presidenta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca de juny de 2020.

Superat el període d’al·legacions l’octubre de 2019 i fins al gener de 2021 es continua ja amb la redacció del Projecte Constructiu del Passeig Marítim. Una tasca també feta per l’UTE JAMLET-TYPSA en coordinació amb l’APB i l’Ajuntament de Palma.

El Consell de Ministres autoritza la contractació de les obres per executar el projecte constructiu dia 21 de desembre de 2021 i dia 23 d’aquest mes surten a concurs.

Un total de 12 licitadores s’hi presenten i resulta guanyadora l’UTE Paseo Marítimo de Palma. Està formada per les empreses Melchor Mascaró, Aglomsa, Vopsa i Urbient.

Dia 7 de setembre de 2022 s’adjudica el concurs i el 17 d’octubre se signa el contracte d’obres. La data inicial de les feines és dia 18 de novembre.

LES MILLORES

Quan finalitzi la seva remodelació , els ciutadans i visitants de Palma gaudiran d’un espai millorat en tots aquests aspectes:

En mobilitat

Amb l’actual disposició del passeig, la circulació i el gran espai que empren els sis carrils per a trànsit rodat creen una barrera entre el port i la ciutat que és molt evident. Ara, un dels principals aspectes que el Nou Passeig Marítim farà possible és una major integració entre el port i els barris més propers.

D’una banda es facilitarà la mobilitat dels vianants ja que cada 100 metres hi haurà un pas  que doni accés al passeig. Una millora que també ajudarà a incrementar la seguretat d’una de les zones amb més punts negres de Ciutat.

D’altre costat augmenta l’espai destinat a la circulació de bicicletes, vianants i zones verdes (del 50% passa al 70%). Els espais destinats als vehicles de trànsit rodat es redueixen del 50% al 30 %.

En clima i medi ambient

Conscients de la crisi climàtica global que afecta el nostre planeta, és imperatiu fer el canvi cap a un nou passeig Marítim que sigui part d’un model de mobilitat més sostenible per a Palma.

Hi guanyen les persones. Hi guanya el nostre entorn, amb una important reducció d’emissions de CO2 i la plantació de 1.820 nous arbres.

El nou disseny del passeig inclou la creació d’espais d’ombra a l’estiu i assolellats a l’hivern. D’aquesta manera s’evita que, especialment a les èpoques de forta calor, l’absorció de radiació solar continuada es tradueixi en temperatures encara més altes.

A més s’implantarà un sistema de drenatge sostenible. Permetrà filtrar elements contaminats i reutilitzar l’aigua de pluja.

Els llums que s’hi instal·lin seran LED, controlats amb un sistema que garantirà un ús eficient. També hi haurà diversos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

En vegetació

Es plantaran més de 1.800 arbres al nou passeig Marítim que seran de 21 espècies diferents. També 512 palmeres i altra vegetació. Es deixarà o trasplantarà el major nombre possible dels exemplars ja presents. S’introduiran 12 noves espècies d’arbres, 37 mil metres quadrats de parterres amb diferents arbusts i plantes.

En urbanització

Sempre que sigui possible cada pas de vianants tendrà 480 centímetres d’ample.
Hi haurà espais per a jocs infantils distribuïts arreu del passeig.
S’instal·laran nous bancs, marquesines, punts de llum…

En serveis urbans

El projecte inclou actuacions a les xarxes d’aigua potable regenerada i les aigües residuals. També a la xarxa elèctrica de tensió mitjana, de gas, de telefonia i de fibra òptica.

Pel que fa al drenatge, les millores es focalitzaran allà on, segons un informe de la Conselleria de Medi Ambient, s’hi han detectat especial vulnerabilitat per inundació. Son les zones del Club de Mar, la corba de Paraires i la que hi ha en front del Centre Comercial Portopí.

PLÀNOLS FINALS

  • Si desitgeu més informació, podeu accedir a la documentació completa del projecte a través del següent enllaç: Projecte Nou Passeig Marítim