T'ESCOLTAM

Avís Legal

Dades identificatives

Per donar compliment al que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), l’Autoritat Portuària de Balears posa a la vostra disposició la informació següent:

 • Denominació social: AUTORITAT  PORTUÀRIA DE BALEARS
 • Domicili social: Moll Vell, 3-5 Palma 07012
 • Telèfon: (+34) 971 22 81 50
 • Fax: (+34) 971 72 69 48
 • Adreça electrònica:
 • portsdebalears@portsdebalears.com
 • NIF: Q 0767004 E

Condicions generals

Aquestes són les condicions generals que regulen l’ús del lloc web d’Internet www.portsdebalears.com (en endavant, lloc web o www.portsdebalears.com) que l’Autoritat Portuària de Balears posa a la vostra disposició com a usuari.

La utilització d’aquest lloc web suposa que l’usuari accepta plenament les condicions generals d’ús vigents en el moment en què hi accedeix, per la qual cosa si no està d’acord amb les condicions, no pot fer servir el lloc web.

L’Autoritat Portuària de Balears es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions generals d’ús, com també qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que siguin d’aplicació. Així mateix, es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el lloc web en qualsevol moment.

L’accés dels usuaris a www.portsdebalears.com és lliure i gratuït. L’accés, la navegació i l’ús de la página web www.portsdebalears.com és responsabilitat de l’usuari, per la qual cosa aquest es compromet a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts del lloc web www.portsdebalears.com

estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual.

Els continugts del portal (incloent bases de dades, imatges, dibuixos, fotografies, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software) són propietat de l’Autoritat Portuària de Balears, o dels proveïdors de continguts.

Les marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat d’Autoritat Portuària de Balears o dels seus legítims titulars, com és el cas dels enllaços i bàners publicitaris, i estan registrats degudament o en procés de registre.

L’ús o l’accés a la pàgina no atribueixen cap dret a l’usuari sobre els signes distintius esmentats.

L’Autoritat Portuària de Balears autoritza els usuaris del lloc web a utilitzar, visualitzar, imprimir o descarregar els continguts del lloc web únicament i exclusivament per al seu ús privat. Per tant, queda terminantment prohibida qualsevol comunicació i/o distribució dels continguts esmentats amb finalitats comercials o lucratives, com també la seva modificació, alteració o descomposició. Per a qualsevol ús diferent dels permesos expressament serà necessari tenir el consentiment per escrit del titular dels drets de què es tracti, i la falta de resposta no pot ser considerada en cap cas autorització presumpta.

Queda terminantment prohibit suprimir o manipular el distintiu de copyright o qualsevol altra indicació que reflecteixi la subjecció de l’objecte a drets d’autor o marca registrada, com també els sistemes de protecció o empremtes digitals que puguin estar inclosos en els continguts.

Política d’enllaços

www.portsdebalears.com l’usuari hi pot trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, etc. Aquests enllaços no són un suggeriment, invitació o recomanació per visitar aquests llocs de destinació i, per això, l’Autoritat Portuària de Balears no es responsabilitza del resultat obtingut quan s’hi accedeix.

Els enllaços inclosos en www.portsdebalears.com poden dirigir a pàgines web de tercers, per la qual cosa l’Autoritat Portuària de Balears no assumeix cap responsabilitat pel contingut, les informacions i els serveis que figurin en les pàgines esmentades i que, en cap cas, impliquen cap relació entre l’Autoritat Portuària de Balears i les persones o entitats titulars dels continguts esmentats.

Exclusió de la responsabilitat

L’Autoritat Portuària de Balears declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi tant dins com fora d’aquesta página quan no estigui gestionada directament pel seu administrador de webs. Es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions en la informació continguda en el seu lloc web o en la configuració i presentació d’aquest, així com suspendre-hi temporalment l’accés.

Tant l’accés a aquest lloc web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui ho fa. L’Autoritat Portuària de Balears no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es puguin derivar de l’accés esmentat o de l’ús de la informació.

Així mateix, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o dels fitxers o documents que hi estiguin emmagatzemats, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.

Ús diligent de les adreces de correu electrònic

Els usuaris es comprometen a fer un ús adequat i diligent de les adreces de correu electrònic facilitades en el lloc web, i són ells els únics responsables de la seva utilització il·lícita o contrària a aquestes condicions. Aquestes adreces electròniques són facilitades a l’usuari perquè pugui enviar les seves consultes, comentaris, suggeriments, exercici de drets… per correu electrònic. Segons el tipus de consulta a fer, l’usuari n’haurà d’especificar l’assumpte, sempre que estiguin relacionades amb l’activitat comercial de l’Autoritat Portuària de Balears.

Jurisdicció i llei aplicable

La legislació aplicable al contingut del lloc web de l’Autoritat Portuària de Balears serà l’espanyola i la jurisdicció a què se sotmet el titular d’aquesta pàgina per resoldre qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de la seva relació amb l’usuari és la dels jutjats i tribunals competents de les Illes Balears, Espanya.

Política de confidentialitat

L’Autoritat Portuària de Balears està compromesa amb el respecte a la intimitat de l’usuari i la protecció de les seves dades personals. Per això, ha adoptat les mesures exigides per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, com també les mesures de seguretat previstes en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’Autoritat Portuària de Balears exposa la seva política sobre la utilització de la informació de caràcter personal que heu proporcionat:

 • Quina informació es recull, per a quina finalitat i a través de quin mitjà tècnic. L’Autoritat Portuària de Balears exclusivament recull i incorpora als seus fitxers la informació personal que heu facilitat en la mesura necessària. La informació obtinguda no es tractarà per a cap finalitat incompatible amb aquella per a la qual les dades personals vares ser recollides.
 • A qui es revelen les vostres dades. L’Autoritat Portuària de Balears no revelarà la informació de caràcter personal a tercers sense el vostre consentiment previ, tret que dita cessió estigui prevista en una llei o sigui necessària per complir la finalitat per a la qual ens vàreu facilitar les dades objecte de tractament.
 • Quin temps es guarden les vostres dades. L’Autoritat Portuària de Balears només guardarà les dades personal obtingudes el temps necessari per complir la finalitat de la seva recollida o del seu tractament posterior.
 • Quines són les mesures de seguretat preses per salvaguardar la vostra informació contra un possible abús o accés no autoritzat. L’Autoritat Portuària de Balears ha adoptat les mesures de seguretat necessàries per evitar així els mals usos, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i robatori de les dades personals de caràcter reservat facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, en cumpliment del que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Per motius legals, l’Autoritat Portuària de Balears podrà i haurà de facilitar a les autoritats competents tota la informació que li sigui requerida, d’acord amb les lleis espanyoles en cas que hi hagi l’ordre judicial pertinent, la qual només es dóna quan un jutge té sospita ferma que l’usuari ha duit a terme activitats il·legals. Sota aquest supòsit, i amb la intenció de col·laborar amb la justícia, l’Autoritat Portuària de Balears pot registrar i posteriorment facilitar a la policia, prèvia presentació de l’ordre judicial legalment necessària, informació relativa a l’adreça IP que identifica la connexió de l’usuari, com també l’hora exacta d’aquesta, els noms d’usuari i les contrasenyes, entre altres dades. En qualsevol cas, les adreces IP i les hores de connexió es registren només en els serveis en què se sospiti que algun usuari en pot fer un ús il·legal. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a través de l’adreça electrònica portsdebalears@portsdebalears.com o mitjançant un escrit a l’Autoritat Portuària de Balears, Moll Vell 3 – 5, 07012 de Palma, Illes Balears.