T'ESCOLTAM

Una contenció necessària

Projecte Passeig Maritim 21

Una contenció necessària

Entre les diverses actuacions previstes al procés de remodelació del passeig Marítim de Palma, trobam la instal·lació de diversos murs de contenció amb la funció de compensar els desnivells topogràfics que es poden apreciar avui al passeig. Aquests murs tenen un paper fonamental a tota mena d’obres urbanes on es requereix l’estabilització de talús.

Aquests sistemes de contenció desenvoluparan també una funció imprescindible en el control de l’erosió motivada pel fluix de l’aigua al mateix temps que maximitzaran l’espai disponible a la zona. La seguretat i la protecció també estaran garantides amb aquestes estructures. Previndran els lliscaments de terres o els despreniments. Aquesta condició és especialment transcendent, donada la presència d’edificis o vies de comunicació que podrien ser afectades per moviment de terres.

Deixa un comentari