Entre les diverses actuacions previstes al procés de remodelació del passeig Marítim de Palma, trobam la instal·lació de diversos murs de contenció amb la funció de compensar els desnivells topogràfics que es poden apreciar avui al passeig. Aquests murs tenen un paper fonamental…