T'ESCOLTAM

Models de passeigs

Projecte Passeig Maritim 31

Models de passeigs

Cada un dels passeigs marítims del nostre país té la seva personalitat i característiques pròpies. Tot i això, molts d’ells comparteixen trets similars al de Palma. A més de les diferents extensions al costat del mar, la pràctica totalitat d’aquestes infraestructures urbanes disposen d’una gran quantitat de locals comercials, bars i restaurants.

Al Mediterrani trobam passeigs marítims molts semblants al de Palma. Els de Màlaga i Alacant també estan immersos en obres de reforma amb objectius similars al cas mallorquí: reducció de l’espai destinat a vehicles per afavorir als vianants, implantació de noves espècies de jardineria, inclusió de sistemes sostenibles de reutilització d’aigües residuals i altres mesures de caràcter similar.

Al Cantàbric, el passeig marítim de Sant Sebastià també va experimentar diverses reformes al llarg de l’any passat, amb una ampliació de les baranes i canvis de sentit de la circulació. En general, totes aquestes infraestructures urbanes amb grans espais d’oci afronten una actualització que pugui garantir els estàndards sostenibles que demana el nou segle.

Deixa un comentari