Cada un dels passeigs marítims del nostre país té la seva personalitat i característiques pròpies. Tot i això, molts d’ells comparteixen trets similars al de Palma. A més de les diferents extensions al costat del mar, la pràctica totalitat d’aquestes infraestructures…