T'ESCOLTAM

Els vianants, més segurs

Gr 25601 Vista 4 Final V3

Els vianants, més segurs

Una de les conclusions més clares de la configuració del passeig abans de la seva reforma es referia a l’escassa oferta de zones de passeig per al volum de vianants habituals a la zona. Aquest fet era encara més evident pel costat d’interior, on hi havia estrenyiments i poca permeabilitat transversal a causa dels pocs passos de vianants i la gran distància entre ells.

Accessibilitat i seguretat són els conceptes predominants al disseny general de la intervenció. En aquest sentit, l’augment dels passos de vianants d’11 a 24 o els nous accessos al moll de les Golondrines des d’edificis emblemàtics com l’Auditòrium caminen en aquesta direcció.

En referència als estrenyiments al costat interior del passeig, per regla general es produeix un augment de l’amplària passant de set a deu metres. En aquest sentit, una àrea conflictiva que s’ha solucionat és el front portuari del torrent de Sant Magí, on la vorera té dos metres d’ample i s’ampliarà fins als cinc metres amb la millora de la connexió amb el nivell inferior del moll.

Deixa un comentari