Una de les conclusions més clares de la configuració del passeig abans de la seva reforma es referia a l’escassa oferta de zones de passeig per al volum de vianants habituals a la zona. Aquest fet era encara més evident pel costat…