Dins de les diferents actuacions contemplades a la reforma del passeig Marítim, hi ha elements i construccions d’especial rellevància per motius històrics o urbanístics que també experimentaran transformacions descrites al projecte final de renovació de la zona. La torre de Paraires…