Les obres de reforma del passeig Marítim de Palma estan suposant canvis en profunditat tant en la fisonomia d’aquesta àrea urbana com en l’actualització dels seus sistemes i infraestructures de tota mena. Trasllat de monuments, modernització de xarxes de subministrament, ampliació…