Com ha passat amb la seva configuració com eix urbà a la ciutat, també el turisme al passeig Marítim ha experimentat canvis diversos al llarg dels anys. Durant les primeres dècades del turisme de masses van aparèixer moltes places turístiques a la zona. Durant la crisi dels anys 70 es va…