La reforma en marxa del passeig Marítim de Palma reuneix alguns dels elements més innovadors en la construcció d’aquestes infraestructures arran del món. Priorització del vianant per damunt dels vehicles, inclusió de sistemes d’aprofitament d’aigües o ampliació dels espais enjardinats són, entre d’altres, alguns…