Són infraestructures urbanes habituals a molts llocs al món. Els passeigs marítims, a més de referència clau a les ciutats marines, representen elements de protecció del litoral contenint la pressió edificadora al costat de la mar. En la majoria dels casos, com el del passeig Marítim…