T'ESCOLTAM

Una mobilitat reforçada

Gunnar Madlung Yuxvkezstlo Unsplash

Una mobilitat reforçada

La consolidació d’una mobilitat basada en l’accessibilitat i la seguretat és una de les prioritats de les obres del Nou Passeig Marítim de Palma. Es tracta d’augmentar les modalitats d’aquesta oferta, escassa en comparació al volum de vianants detectats a la zona, a més d’incidir en un altre aspecte: la poca permeabilitat transversal a la zona per mor de la manca de passos de vianants.

L’augment de passos de vianants -d’11 a 24- és una de les solucions previstes per resoldre aquesta permeabilitat reduïda. Un bon exemple d’aquesta millora es troba a la zona de l’Auditorium, sense connexió directa amb el moll de Golondres, que a partir de les obres de reforma comptarà amb aquesta comunicació.

Respecte als estrenyiments actuals al costat interior del passeig, l’augment d’ample de les voreres serà d’entre 7 i 10 metres, amb un mínim de 5 metres en les àrees on la secció és més restrictiva. Una altra zona complicada també solucionada és el front portuari del torrent de Sant Magí, amb un augment de l’ample de 2 a 5 metres i la millora de la seva connexió amb el nivell inferior del moll.

Deixa un comentari