T'ESCOLTAM

Un drenatge renovat

Gr 25601 Aerea Final V4

Un drenatge renovat

Les obres del Nou Passeig Marítim de Palma suposaran una renovació absoluta de bona part de les conduccions, xarxes i estructures que fins ara han donat servei a la zona. El drenatge del passeig és una d’aquestes infraestructures que seran modificades i millorades per començar a funcionar amb el nou passeig.

D’aquesta manera tres dels llocs més crítics comptaran amb instal·lacions noves per tractar els efectes de la pluja. En primer lloc, la zona situada davant el centre comercial Porto Pi, que actualment té quatre reixes i una tanca New Jersey amb imbornals per permetre el pas de l’aigua.

La corba de Paraires disposa de clavegueres cada deu metres, però no al costat de la mar, on és més freqüent l’acumulació d’aigua. Finalment, el Club de Mar també disposarà d’un nou sistema de drenatge que substituirà la xarxa actual que es troba al costat mar amb una mediana amb forats d’evacuació.

Deixa un comentari