T'ESCOLTAM

Simulacions de la reforma

Pexels Jens Mahnke 1153838

Simulacions de la reforma

El control del trànsit i la priorització dels vianants al passeig Marítim són, entre d’altres, alguns dels objectius més rellevants de l’actual reforma de la zona. Totes les simulacions realitzades per comprovar l’efecte de la reducció de carrils donen resultats molt interessants. Les actuacions proposades al projecte en curs no suposen una reducció significativa del trànsit (-1,1% respecte de l’estat actual) en l’avinguda Gabriel Roca, fet que posa de manifest que el Passeig no funciona com via de pas per creuar la ciutat, sinó com via d’entrada al centre.

La nova reordenació pot absorbir les demandes actuals de trànsit. Encara que augmenten els nivells de saturació -del 70% en alguns trams- mai s’arriba al 100% segons les microanàlisis elaborades en aquest sentit. Cal ressaltar que durant les hores punta la densitat de trànsit arriba a 3.000 vehicles en ambdues direccions.

La conclusió final en aquest punt de la reforma és que el passeig Marítim mantindrà pràcticament el mateix nivell de pas de vehicles, però la zona haurà prioritzat altres aspectes com la duplicació de passos de vianants i àrees de passeig, així com la presència predominant dels ciclistes.

Deixa un comentari