T'ESCOLTAM

Projectes dins la reforma global

F73e721a 43f8 452c 82fb A8c6467d424a.1920x1024

Projectes dins la reforma global

La reforma global del passeig Marítim de Palma inclou diversos projectes parcials d’intervenció en determinades zones amb la prioritat d’augmentar els espais destinats als vianants en detriment del cotxe. Al barri d’El Terreno es va redactar el pla de connexió i millora de l’accessibilitat entre aquesta àrea i el passeig Marítim.

En el cas del Club de Mar, actualment immers també en obres de remodelació, la previsió és completar la seva urbanització dels espais interiors del complex obrint el Club a la ciutadania amb un plantejament molt més permeable. Un cas similar al del centre comercial Porto Pi, on també està prevista la seva remodelació interior i l’espai públic adjacent.

Igualment, a la llonja del peix es completarà un pla de rehabilitació per al seu futur ús com Museu Marítim. També està prevista la reurbanització del Contramoll-Mollet, projecte en contacte amb la reforma del passeig Marítim en la cobertura de sa Riera. Hi ha una coordinació absoluta entre totes aquestes intervencions.

Deixa un comentari