T'ESCOLTAM

Pedra, fusta i acer

The Blowup Lqx D7xiz2o Unsplash

Pedra, fusta i acer

Una de les prioritats a les obres de reforma del passeig Marítim de Palma és la utilització de materials sostenibles en cada fase d’aquesta intervenció urbana. Pedra natural, fusta i acer són, entre d’altres, alguns d’aquests materials que s’empraran al llarg de diferents moments de la reforma global.

La pedra natural s’utilitza per a la pavimentació de voreres i senders, donat que proporciona una superfície resistent i respectuosa amb el medi ambient. La fusta és el material predominant en la construcció de mobiliari urbà com taules, cadires i baranes. El formigó sostenible està destinat a murs i estructures: conté menys ciment i permet una reducció de l’impacte ambiental.

L’acer inoxidable està associat a la construcció d’elements estructurals i decoratius, com els fanals. Es tracta de la millor opció per evitar corrosions. Els paviments de resina, per la seva part, es destinen a zones de gran trànsit de vianants i bicicletes.

Deixa un comentari