T'ESCOLTAM

Nous espais per l’Auditorium

15 2

Nous espais per l’Auditorium

L’Auditorium de Palma és una de les construccions més emblemàtiques i conegudes del passeig Marítim. Per descomptat, les obres de reforma tendran aquí un dels espais més rellevants per consolidar diverses actuacions urbanístiques. Entre d’altres, donar cabuda a una rotonda de canvi de sentit apta per autobusos, a més de la voluntat de crear una àmplia vorera enfront del mateix Auditorium.

També està prevista l’eliminació de les places d’aparcament enfront de la façana amb la intenció de generar un nou espai-plaça d’accés amb la inclusió de les palmeres que es troben avui a la mediana. El pas de vianants tendrà una amplària dues vegades major que la resta de passos del passeig.

En el costat mar, el carril-bici es desviarà lleugerament i es farà més ample el parterre entre la calçada i el carril-bici per guanyar espai d’estacionament per autobusos. La reforma d’aquesta àrea també inclou la creació d’espais de repòs aïllats del trànsit mitjançant diferents tipus de vegetació. Sens dubte, aquestes reformes crearan un nou espai guanyat al vianant i amb una relació més directa amb la mar.

Deixa un comentari