T'ESCOLTAM

Les obres al Torrent de Son Armadans

Gr 25601 Aerea Final V4

Les obres al Torrent de Son Armadans

El tram entre el carrer Llinàs i la plaça de Santo Domingo és un dels que requereix més obres i intervencions a la reforma general del passeig Marítim. Un dels motius és la quantitat de condicionants que és precís conservar: necessitat de nous carrils de gir, desnivells entre carrer i passeig o creació de noves rampes a la zona marquen el sentit de la reforma en aquest lloc.

Està previst l’eixamplament del pont damunt la desembocadura del carrer del Torrent i la creació d’un sistema de rampes per accedir al restaurant Dàrsena. També es manté el trànsit en l’àmbit del Passeig per poder accedir al pantalà enfront del Torrent de Sant Magí. Igualment, s’ampliarà la sortida del Torrent de Son Armadans i es revestirà de granit tot el conjunt d’escales i murs de la zona. També està prevista l’eliminació de l’aparcament del restaurant Dàrsena per convertir-lo en una nova plaça enfront del mar. Una altra actuació serà la continuïtat del carril-bici executat a Monsenyor Palmer. Respecte a la vegetació existent, es conserven les palmeres a la vorera i es proposa la creació d’un bosc de palmeres amb la voluntat de preservar aquests arbres a primera línia de mar.

Deixa un comentari