T'ESCOLTAM

La reforma de Torre Paraires al Club de Mar

15083486909630

La reforma de Torre Paraires al Club de Mar

Aquest tram es caracteritza per ser l’únic que no té relació visual amb el mar, ja que el separa els molls de Ponent, i per la gran càrrega de circulació de vehicles pesants. En aquest sentit, s’està reordenant l’accés als Molls per part de l’APB amb l’objectiu de millorar les circulacions internes del port i evitar que els vehicles de gran dimensió entrin a la ciutat.

També s’està considerant la possibilitat d’abatre el pont cap a l’avinguda Joan Miró i així millorar la qualitat del Passeig. Respecte al Club de Mar, actualment amb el projecte d’execució en tràmit, es transformarà i millorarà la relació amb la ciutat amb la incorporació d’un pas públic intern.

Pel que respecta a la vegetació, es conserven els ficus existents enfront del carrer del Perill i s’eliminen els eucaliptus, per mor al seu mal estat. Es consolidarà la plantació de plàtans en alineació en costat mar i es proposa també la plantació de ficus i pins en el voltant i l’interior del Club de Mar.

Deixa un comentari