T'ESCOLTAM

Es Jonquet, una de les joies del passeig

L Jonquet Catalina Mallorca 2

Es Jonquet, una de les joies del passeig

Al llarg del recorregut del passeig Marítim trobam algunes de les zones més conegudes i emblemàtiques de la ciutat de Palma. El barri d’es Jonquet és, sens dubte, una d’aquestes zones, objecte d’un pla de protecció especial. Les obres de reforma tenen reservades diverses actuacions dirigides aquesta ubicació.

S’utilitzarà pedra calcària al paviment i revestiments per ressaltar la singularitat d’aquest espai. Així mateix, el mur de formigó existent es pintarà per garantir la seva protecció. També està prevista la col·locació d’una nova rampa enfront del mur i unes escales per la millora de l’accessibilitat a es Jonquet.

Igualment, l’esplanada es pavimentarà amb sauló millorat i també s’habilitarà un espai encastat al talús vegetal per als jocs infantils. L’objectiu final amb totes aquestes actuacions és consolidar una zona polivalent que conservi l’essència del que ha estat aquest lloc al llarg de la seva història.

Deixa un comentari