T'ESCOLTAM

Els equipaments del nou passeig

Gr 25601 Aerea Final V4

Els equipaments del nou passeig

A més de les actuacions de construcció i remodelació de grans espais del passeig Marítim de Palma, el pla de reforma inclou un detallat llistat d’equipaments que contribuiran en gran mesura a la millora de l’aspecte final de la nova obra. Fanals, escales o repetidors wi-fi són, entre d’altres, alguns d’aquests elements que convertiran el passeig Marítim en una de les actuacions urbanístiques més modernes i sostenibles.

Pel que fa als fanals, la proposta de remodelació inclou models del tipus “Elba” de 9 metres en calçada i 6 metres en voreres. Les primeres estaran separades unes de les altres per 32 metres i les segones es col·locaran cada 16 metres. Hi haurà també balises model “Rodes” en rampes i escales per indicar-ne i facilitar-ne l’accessibilitat.

Així mateix, es planteja la col·locació en mitjanes de pals verticals de 6 metres d’alçada cada 60 metres com a suports de repetidors wi-fi, càmeres o sistemes d’altaveus.

Deixa un comentari