T'ESCOLTAM

El protagonisme del sauló

Images

El protagonisme del sauló

Entre els nombrosos materials que s’estan emprant en les diverses actuacions de la reforma del passeig Marítim hi ha un que està present a la plaça Santo Domingo, un dels punts més emblemàtics del passeig. Xerram del sauló, la sorra obtinguda de la meteorització dels granits. Aquest àrid està compost de tipus de sorres, argiles i llims i mostra una gran permeabilitat.

Depenent del tipus de tractament que rep el sauló és possible aconseguir diferents granulometries i materials que poden ser usats en obres de jardineria, farcits de canalitzacions o elaboració de la base en paviments.

Així, la plaça Santo Domingo, serà la que comptarà amb sauló millorat en la pavimentació de la seva esplanada amb l’objectiu de crear una zona polivalent que conservi l’essència d’aquest espai al llarg de la seva història.

Deixa un comentari