Actualment, i en referència al sistema viari del passeig Marítim, al llarg de l’avinguda Gabriel Roca entre la rotonda de Joan Miró i l’avinguda Argentina es comptabilitzen un total de dotze interseccions, deu de les quals pertanyen a la part interior i a les que és precís…