Durant els dos pròxims mesos i fins que l’avenç de les obres ho permeti, un dels accessos d’escales que connecten la plaça de Santo Domingo amb el barri des Jonquet, romandrà obert amb la finalitat de mantenir l’accessibilitat entre totes dues…